Schedule

BU1.YOLO BU11.You Can't Set With Us!
BU2.Happy Endings BU12.Old School
BU3.B Team BU13.Woof
BU4.Roscoes Blockford Peaches BU14.Bumpin' Uglies
BU5.That's What She Set BU15.Roscoe's Goldiggers
BU6.Tequila Mockingbird BU16.Mariah Carries
BU7.Snatched BU17.Boop!
BU8.Team Bee BU18.Sets Positive
BU9.2 Legit 2 Hit BU19.Cocks Out Wednesday
BU10.Ace Down Pass Up
Court 1Court 2Court 3
Wed Mar 136:30BU6 v BU9BU17BU4 v BU14BU15
7:05BU17 v BU6BU9BU15 v BU4BU14
7:40BU9 v BU17BU6BU14 v BU15BU4
8:15BU8 v BU18BU19BU1 v BU5BU16
8:50BU19 v BU8BU18BU16 v BU1BU5
9:25BU18 v BU19BU8BU5 v BU16BU1
Wed Mar 206:30BU7 v BU3BU2BU1 v BU18BU11
7:05BU2 v BU7BU3BU11 v BU1BU18
7:40BU3 v BU2BU7BU18 v BU11BU1
8:15BU13 v BU10BU12BU16 v BU15BU9
8:50BU12 v BU13BU10BU9 v BU16BU15
9:25BU10 v BU12BU13BU15 v BU9BU16
Wed Mar 276:30BU5 v BU6BU19BU2 v BU4BU13
7:05BU19 v BU5BU6BU13 v BU2BU4
7:40BU6 v BU19BU5BU4 v BU13BU2
8:15BU8 v BU17BU14BU12 v BU7BU11
8:50BU14 v BU8BU17BU11 v BU12BU7
9:25BU17 v BU14BU8BU7 v BU11BU12
Wed Apr 36:30BU18 v BU16BU10BU9 v BU12BU8
7:05BU10 v BU18BU16BU8 v BU9BU12
7:40BU16 v BU10BU18BU12 v BU8BU9
8:15BU15 v BU3BU1BU14 v BU2BU6
8:50BU1 v BU15BU3BU6 v BU14BU2
9:25BU3 v BU1BU15BU2 v BU6BU14
Wed Apr 106:30BU13 v BU7BU5BU19 v BU14BU10
7:05BU5 v BU13BU7BU10 v BU19BU14
7:40BU7 v BU5BU13BU14 v BU10BU19
8:15BU17 v BU11BU4
8:50BU4 v BU17BU11
9:25BU11 v BU4BU17
Wed Apr 176:30BU3 v BU12BU16BU15 v BU8BU6
7:05BU16 v BU3BU12BU6 v BU15BU8
7:40BU12 v BU16BU3BU8 v BU6BU15
8:15BU2 v BU18BU9BU10 v BU4BU1
8:50BU9 v BU2BU18BU1 v BU10BU4
9:25BU18 v BU9BU2BU4 v BU1BU10
Wed Apr 246:30BU19 v BU17BU13
7:05BU13 v BU19BU17
7:40BU17 v BU13BU19
8:15BU14 v BU5BU11BU7 v BU6BU4
8:50BU11 v BU14BU5BU4 v BU7BU6
9:25BU5 v BU11BU14BU6 v BU4BU7
Wed May 16:30BU12 v BU1BU2BU18 v BU17BU15
7:05BU2 v BU12BU1BU15 v BU18BU17
7:40BU1 v BU2BU12BU17 v BU15BU18
8:15BU3 v BU8BU10BU16 v BU13BU6
8:50BU10 v BU3BU8BU6 v BU16BU13
9:25BU8 v BU10BU3BU13 v BU6BU16
Wed May 86:30BU7 v BU9BU14BU5 v BU4BU3
7:05BU14 v BU7BU9BU3 v BU5BU4
7:40BU9 v BU14BU7BU4 v BU3BU5
8:15BU2 v BU11BU19BU6 v BU12BU18
8:50BU19 v BU2BU11BU18 v BU6BU12
9:25BU11 v BU19BU2BU12 v BU18BU6
Wed May 156:30BU11 v BU6BU3BU13 v BU1BU8
7:05BU3 v BU11BU6BU8 v BU13BU1
7:40BU6 v BU3BU11BU1 v BU8BU13
8:15BU17 v BU10BU7
8:50BU7 v BU17BU10
9:25BU10 v BU7BU17
Wed May 22No Volleyball
Wed May 296:30BU12 v BU19BU4BU11 v BU10BU15
7:05BU4 v BU12BU19BU15 v BU11BU10
7:40BU19 v BU4BU12BU10 v BU15BU11
8:15BU5 v BU8BU2BU9 v BU13BU3
8:50BU2 v BU5BU8BU3 v BU9BU13
9:25BU8 v BU2BU5BU13 v BU3BU9
Wed Jun 56:30BU17 v BU2BU16BU10 v BU9BU5
7:05BU16 v BU17BU2BU5 v BU10BU9
7:40BU2 v BU16BU17BU9 v BU5BU10
8:15BU18 v BU14BU13BU19 v BU15BU7
8:50BU13 v BU18BU14BU7 v BU19BU15
9:25BU14 v BU13BU18BU15 v BU7BU19
Wed Jun 126:30BU11 v BU16BU8
7:05BU8 v BU11BU16
7:40BU16 v BU8BU11
8:15BU1 v BU19BU9BU15 v BU5BU12
8:50BU9 v BU1BU19BU12 v BU15BU5
9:25BU19 v BU9BU1BU5 v BU12BU15
Wed Jun 197:05BU14 v BU3BU1BU4 v BU16BU18
7:40BU14 v BU1BU17BU4 v BU18BU7
8:15BU17 v BU3BU14BU7 v BU16BU4
8:50BU17 v BU1BU3BU7 v BU18BU16